हृदयाच्या स्पंदनांचा आलेख दाखवणाऱ्या उपकरणास काय म्हणतात?

A. बॅरोग्राफ
B. थर्मामीटर
C. सिस्मोग्राफ
D. कार्डिओग्राम

1 Answer on “हृदयाच्या स्पंदनांचा आलेख दाखवणाऱ्या उपकरणास काय म्हणतात?”

Leave a Comment