…… हि गंगेची सर्वात मोठी वितरिका आहे?

A. यमुना
B. हुगळी
C. कोसी
D. गंडक

1 Answer on “…… हि गंगेची सर्वात मोठी वितरिका आहे?”

Leave a Comment