हिमोफिलिया हा कोणता रोग आहे?

. जीवाणूपासून होणारा रोग
B. विषाणूपासून होणारा रोग
C. कवकान पासून होणारा रोग
D. आनुवंशिक रोग

1 Answer on “हिमोफिलिया हा कोणता रोग आहे?”

Leave a Comment