……… हा साम्राज्यवादी धोरणाचा पुरस्कर्ता होता?

A. कॉर्नकवालीस
B. रॉबर्ट क्लाईव्ह
C. वेलस्क्री
D. दलहौसी

1 Answer on “……… हा साम्राज्यवादी धोरणाचा पुरस्कर्ता होता?”

Leave a Comment