हळदी मधील पिवळा रंग ….. च्या उपस्थितीमुळे असतो?

A. एलइसिन
B. एन्थोसाइनिन
C. कुरकुमीन
D. कॅरोटीन

1 Answer on “हळदी मधील पिवळा रंग ….. च्या उपस्थितीमुळे असतो?”

Leave a Comment