हत्तीच्या तोंडामध्ये एकूण किती दात असतात?

A. 20 दात
B. 20 दात
C. 24 दात
D. 26 दात

1 Answer on “हत्तीच्या तोंडामध्ये एकूण किती दात असतात?”

Leave a Comment