स्वयंपाकाचा गॅस मध्ये ब्युटेन किती टक्के असते?

A. 100%
B. 90 %
C. 50%
D. 25%

1 Answer on “स्वयंपाकाचा गॅस मध्ये ब्युटेन किती टक्के असते?”

Leave a Comment