स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याचे पहिले राज्यपाल कोण होते?

A. ग.वा. मालवणकर
B. यशवंतराव चव्हाण
C. श्री प्रकाश
D. यापैकी नाही

1 Answer on “स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याचे पहिले राज्यपाल कोण होते?”

Leave a Comment