स्वतंत्र्य विदर्भाची मागणी प्रामुख्याने कोणत्या मुद्यांवरून केली जात आहे ?

A. धार्मिक व भाषा
B. संस्कृती व भाषा
C. आर्थिक व विकास
D. शेतकरी आत्महत्या व भौगोलिक स्थिती

The demand for independence of Vidarbha is mainly based on which points?

1 Answer on “स्वतंत्र्य विदर्भाची मागणी प्रामुख्याने कोणत्या मुद्यांवरून केली जात आहे ?”

Leave a Comment