सौराष्ट्र व अरुणाचल प्रदेश स्थानिक वेळेत किती तासांचा फरक आहे?

A. तीन तास
B. दोन तास
C. एक तास
D. चार तास
सौराष्ट्र म्हणजे गुजरात राज्याचा काही भाग

1 Answer on “सौराष्ट्र व अरुणाचल प्रदेश स्थानिक वेळेत किती तासांचा फरक आहे?”

  1. दोन तास

    सौराष्ट्र म्हणजे गुजरात राज्याचा काही भाग

Leave a Comment