सोशल मीडियाद्वारे ज्या स्त्रियांनी समाजावर प्रभाव टाकला आहे त्यांच्या असामान्य यशाची दखल घेऊन प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने….. सुरू केले आहे?

A. वेब वंडर वुमन कॅम्पेन
B. वंडर वेब वुमन कॅम्पेन
C. वंडर वुमन वेब कॅम्पेन
D. वुमन वेब वंडर कॅम्पेन

1 Answer on “सोशल मीडियाद्वारे ज्या स्त्रियांनी समाजावर प्रभाव टाकला आहे त्यांच्या असामान्य यशाची दखल घेऊन प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने….. सुरू केले आहे?”

Leave a Comment