सोनालिका आणि कल्याणसोना या अर्धबुटक्या जाती संकरित केलेल्या आहेत त्या कशाच्या आहेत?

A. तांदळाच्या
B. गव्हाच्या
C. ज्वारीच्या
D. बाजरीच्या

1 Answer on “सोनालिका आणि कल्याणसोना या अर्धबुटक्या जाती संकरित केलेल्या आहेत त्या कशाच्या आहेत?”

Leave a Comment