सूर्याच्या पृष्ठभागाचे सर्वसाधारण तापमान किती असते?

A. 4000 C
B. 6000 C
C. 5000 C
D. 8000 C
सूर्याची किरणे पृथ्वीवर येण्यास लागणारा वेळ आठ मिनिटे

1 Answer on “सूर्याच्या पृष्ठभागाचे सर्वसाधारण तापमान किती असते?”

  1. 4000 C

    सूर्याची किरणे पृथ्वीवर येण्यास लागणारा वेळ आठ मिनिटे

Leave a Comment