सुरती, मुऱ्हा, मेहसाना या कोणत्या प्राण्याच्या जाती आहेत?

A. गाय
B. म्हैस
C. मेंढी
D. शेळी

1 Answer on “सुरती, मुऱ्हा, मेहसाना या कोणत्या प्राण्याच्या जाती आहेत?”

Leave a Comment