सुंदरलाल बहुगुणा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेले चिपको आंदोलन कोणत्या कारणासाठी लढले गेले?

A. मद्यविक्री विरोधी आंदोलन
B. हुंडा प्रथा विरोधी आंदोलन
C. वृक्षतोड विरोधी आंदोलन
D. सती प्रथा विरोधी आंदोलन

1 Answer on “सुंदरलाल बहुगुणा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेले चिपको आंदोलन कोणत्या कारणासाठी लढले गेले?”

Leave a Comment