सीताबर्डी किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

A. सातारा
B. नागपूर
C. अमरावती
D. पुणे

1 Answer on “सीताबर्डी किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे?”

Leave a Comment