सितार नावाचे वाद्य खालीलपैकी कोणत्या व्यक्तीने शोधून काढले?

A. मीर बाकी
B. अमिर खुसरो
C. इलाही जमादार
D. खय्याम

1 Answer on “सितार नावाचे वाद्य खालीलपैकी कोणत्या व्यक्तीने शोधून काढले?”

Leave a Comment