सिगरेटच्या लायटर मधून कोणता वायू निघतो?

A. प्रोपेन
B. ब्युटेन
C. मिथेन
D. इथें

1 Answer on “सिगरेटच्या लायटर मधून कोणता वायू निघतो?”

Leave a Comment