सार्वजनिक सभा १८७० साली स्थापन झाली असून तिच्याशी निगडित असलेले सार्वजनिक काका म्हणजे कोण?

A. न्यायमूर्ती रानडे
B. लोकमान्य टिळक
C. ग.वा. जोशी
D. गोपाळ कृष्ण गोखले

1 Answer on “सार्वजनिक सभा १८७० साली स्थापन झाली असून तिच्याशी निगडित असलेले सार्वजनिक काका म्हणजे कोण?”

Leave a Comment