साबरमती नदीचा उगम खालीलपैकी कोणत्या पर्वत रांगेत होतो?

A. अरवली
B. पश्चिम घाट
C. विंध्य
D. पूर्व घाट

1 Answer on “साबरमती नदीचा उगम खालीलपैकी कोणत्या पर्वत रांगेत होतो?”

Leave a Comment