सात रुमालांची किंमत 56 रुपये तर 32 रुमालांची किंमत किती?

A. 226 रुपये
B. 288 रुपये
C. 246 रुपये
D. 256 रुपये

1 Answer on “सात रुमालांची किंमत 56 रुपये तर 32 रुमालांची किंमत किती?”

Leave a Comment