साताऱ्याचे प्रतिसरकार कोणते पाक्षिक प्रकाशित करीत असे?

A. बहिष्कृत भारत
B. गौरव भारत
C. स्वतंत्र भारत
D. प्रतिभारत

1 Answer on “साताऱ्याचे प्रतिसरकार कोणते पाक्षिक प्रकाशित करीत असे?”

Leave a Comment