सातारा, सांगली कोल्हापूर ही शहरे…….. नदीच्या खोऱ्यात वसलेली आहेत?

A. गोदावरी
B. भीमा
C. कावेरी
D. कृष्णा

1 Answer on “सातारा, सांगली कोल्हापूर ही शहरे…….. नदीच्या खोऱ्यात वसलेली आहेत?”

Leave a Comment