सह्याद्री घाटावरील हवामान कशा प्रकारचे आहे?

A. उष्ण सम व दमट
B. थंड व आद्र
C. उष्ण कोरडे व विषम
D. यापैकी नाही

1 Answer on “सह्याद्री घाटावरील हवामान कशा प्रकारचे आहे?”

Leave a Comment