सहा संख्यांची सरासरी 64.5 आहे. सातवी संख्या 96 असल्यास सर्व संख्यांची सरासरी किती?

A. 66.5
B. 68
C. 68.5
D. 69

1 Answer on “सहा संख्यांची सरासरी 64.5 आहे. सातवी संख्या 96 असल्यास सर्व संख्यांची सरासरी किती?”

Leave a Comment