सर्वांनी शांत बसा. वाक्याचा प्रकार ओळखा.

A. संकेतार्थी
B. विधानार्थी
C. संयुक्त
D. आज्ञार्थी

1 Answer on “सर्वांनी शांत बसा. वाक्याचा प्रकार ओळखा.”

Leave a Comment