सरस्वतीबाई जोशी यांनी पुणे या ठिकाणी कोणत्या नावाची सामाजिक संस्था स्थापन केली?

A. सत्यशोधक सभा
B. परमहंस सभा
C. स्त्री विचारवती
D. सार्वजनिक सभा

1 Answer on “सरस्वतीबाई जोशी यांनी पुणे या ठिकाणी कोणत्या नावाची सामाजिक संस्था स्थापन केली?”

Leave a Comment