सध्याच्या नाशिक जिल्ह्याला मुघल कालावधी दरम्यान ….. म्हणून ओळखले जात होते?

A. त्रीकंटक
B. गुलशनाबाद
C. नवाशिक
D. जनस्थान

1 Answer on “सध्याच्या नाशिक जिल्ह्याला मुघल कालावधी दरम्यान ….. म्हणून ओळखले जात होते?”

Leave a Comment