सजीवांच्या पेशींचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्राला काय म्हणतात?

A. पेशी शास्त्र
B. शरीर क्रियाशास्त्र
C. टॅक्सीडर्मो
D. यापैकी नाही

1 Answer on “सजीवांच्या पेशींचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्राला काय म्हणतात?”

Leave a Comment