संस्कृत मध्ये क्रियापदाला……… म्हणतात?

A. कार्यपद
B. आख्यात
C. कृदंत
D. उद्देश

1 Answer on “संस्कृत मध्ये क्रियापदाला……… म्हणतात?”

Leave a Comment