संस्कृत मधून जसेच्या तसे आलेल्या शब्दांना…….. शब्द असे म्हणतात?

A. देशी शब्द
B. तदभव शब्द
C. तत्सम शब्द
D. परभाषीय शब्द

1 Answer on “संस्कृत मधून जसेच्या तसे आलेल्या शब्दांना…….. शब्द असे म्हणतात?”

Leave a Comment