संसदेच्या प्रत्येक बैठकीचा पहिला तास …….. म्हणून संबोधतात?

A. शून्य तास
B. वाद-विवाद तास
C. प्रश्नांचा तास
D. चर्च तास

1 Answer on “संसदेच्या प्रत्येक बैठकीचा पहिला तास …….. म्हणून संबोधतात?”

Leave a Comment