संविधान सरनाम्यात धर्मनिरपेक्ष हा शब्द कोणत्या संविधान दुरुस्तीद्वारे अंतर्भूत करण्यात आला?

A. 44 वी
B. 41 वी
C. 76 वी
D. 42 वी

1 Answer on “संविधान सरनाम्यात धर्मनिरपेक्ष हा शब्द कोणत्या संविधान दुरुस्तीद्वारे अंतर्भूत करण्यात आला?”

Leave a Comment