संविधानसभेच्या पहिल्या बैठकीच्या वेळी किती सदस्य उपस्थित होते?

A. 280 सदस्य
B. 211 सदस्य
C. 284 सदस्य
D. 221 सदस्य

1 Answer on “संविधानसभेच्या पहिल्या बैठकीच्या वेळी किती सदस्य उपस्थित होते?”

Leave a Comment