संयुक्त राष्ट्राच्या घातक पदार्थांच्या यादीतून डिसेंबर 2020 मध्ये कोणत्या पदार्थाला वगळण्यात आले आहे?

A. गांजा
B. बिडी
C. भांग
D. अल्कोहोल

1 Answer on “संयुक्त राष्ट्राच्या घातक पदार्थांच्या यादीतून डिसेंबर 2020 मध्ये कोणत्या पदार्थाला वगळण्यात आले आहे?”

Leave a Comment