संदीपला रोज तीन तास याप्रमाणे काम केल्यावर 3375 रुपये मिळतात तर त्याला एक तासाचे किती रुपये मिळतात?

A. 85
B. 75
C. 45
D. 225

1 Answer on “संदीपला रोज तीन तास याप्रमाणे काम केल्यावर 3375 रुपये मिळतात तर त्याला एक तासाचे किती रुपये मिळतात?”

Leave a Comment