संथाळांचा उठाव भारतातील कोणत्या भागात झाला होता?

A. बिहार
B. बंगाल
C. पश्चिम घाट
D. मद्रास प्रांत

1 Answer on “संथाळांचा उठाव भारतातील कोणत्या भागात झाला होता?”

Leave a Comment