संगणकामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘OS’ चे फुल फॉर्म काय असते?

A. Optical Sensor
B. Operating System
C. Open Software
D. Order of Significance
Apple macOS, Microsoft Windows, Android, Linux

1 Answer on “संगणकामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘OS’ चे फुल फॉर्म काय असते?”

Leave a Comment