श्रीमंत माणसाला गर्व नसतो या वाक्यात श्रीमंत हे…. आहे?

A. नाम
B. सर्वनाम
C. विशेषण
D. सामान्य नाम

1 Answer on “श्रीमंत माणसाला गर्व नसतो या वाक्यात श्रीमंत हे…. आहे?”

Leave a Comment