श्रीपती शेषाद्री प्रकरण पुढीलपैकी कोणत्या समाजसुधारकाची निगडित आहे?

A. राजश्री शाहू महाराज
B. आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर
C. दादोबा पांडुरंग
D. भाऊ दाजी लाड

1 thought on “श्रीपती शेषाद्री प्रकरण पुढीलपैकी कोणत्या समाजसुधारकाची निगडित आहे?”

Leave a Comment