‘शेतकऱ्यांचा असूड’ हा ग्रंथ कोणी लिहिला आहे?

A. शरद जोशी
B. महात्मा ज्योतिबा फुले
C. सयाजीराव गायकवाड
D. राजश्री शाहू महाराज

1 Answer on “‘शेतकऱ्यांचा असूड’ हा ग्रंथ कोणी लिहिला आहे?”

Leave a Comment