शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते मा. एन. डी. पाटील हे महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळामध्ये…….. या खात्याचे मंत्री होते?

A. सहकार
B. गृह
C. महसूल
D. वन

1 Answer on “शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते मा. एन. डी. पाटील हे महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळामध्ये…….. या खात्याचे मंत्री होते?”

Leave a Comment