शिवाजी महाराजांच्या आरमारात खालीलपैकी कोणते लढाऊ जहाज नव्हते?

A. गुराम
B. गलबत
C. पाल
D. तिराब

1 Answer on “शिवाजी महाराजांच्या आरमारात खालीलपैकी कोणते लढाऊ जहाज नव्हते?”

Leave a Comment