शिपाई शूर होता. यातील शूर काय आहे?

A. नाम
B. सर्वनाम
C. विशेषण
D. क्रियापद

1 Answer on “शिपाई शूर होता. यातील शूर काय आहे?”

Leave a Comment