शाश्वत म्हणजे……..

A. नश्वर असणे
B. कायम टिकणारे
C. तकलादू
D. कायम न टिकणारे

1 Answer on “शाश्वत म्हणजे……..”

Leave a Comment