शांतीस्वरूप भटनागर पुरस्कार दरवर्षी केव्हा दिला जातो?

A. 25 मे
B. 5 जून
C. 26 सप्टेंबर
D. 28 फेब्रुवारी

When is the Shantiswarup Bhatnagar Award given every year?

1 thought on “शांतीस्वरूप भटनागर पुरस्कार दरवर्षी केव्हा दिला जातो?”

  1. 26 सप्टेंबर
    हा पुरस्कार दरवर्षी 26 सप्टेंबर रोजी, CSIR च्या स्थापना दिनी, नवी दिल्ली येथे आयोजित कार्यक्रमात प्रदान केला जातो.हा पुरस्कार CSIR चे पहिले आणि संस्थापक संचालक सर शांती स्वरूप भटनागर यांच्या सन्मानार्थ दिला जातो. जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र, अभियांत्रिकी, गणित, वैद्यकशास्त्र आणि भौतिकशास्त्र या सात क्षेत्रांत हा पुरस्कार दिला जातो; मधील उत्कृष्ट संशोधनासाठी ४५ वर्षांखालील भारतीय शास्त्रज्ञांना पुरस्कृत केले जाते हा पुरस्कार अशा व्यक्तीला दिला जातो ज्याने, CSIR च्या मते, मूलभूत आणि उपयोजित मानवी ज्ञान आणि प्रगतीसाठी अद्वितीय आणि उल्लेखनीय योगदान दिले आहे.

Leave a Comment