शहीद भगतसिंग आणि बटुकेश्वर दत्त यांनी केंद्रीय विधानसभेवर बॉम्ब कधी टाकला होता?

A. 1925
B. 1929
C. 1935
D. 1940
8 April 1929

1 Answer on “शहीद भगतसिंग आणि बटुकेश्वर दत्त यांनी केंद्रीय विधानसभेवर बॉम्ब कधी टाकला होता?”

Leave a Comment