शरीरात युरियाचे प्रमाण वाढल्यास…….. आजार होऊ शकतो?

A. अर्धाशिशी
B. पोटदुखी
C. सांधेदुखी
D. कानदुखी

1 Answer on “शरीरात युरियाचे प्रमाण वाढल्यास…….. आजार होऊ शकतो?”

Leave a Comment