शंकराचार्यांनी खालीलपैकी कुठे मठाची स्थापना केली नाही?

A. शृंगेरी
B. अमरावती
C. द्वारका
D. पुरी

1 thought on “शंकराचार्यांनी खालीलपैकी कुठे मठाची स्थापना केली नाही?”

Leave a Comment