विष्णुपुरी उपसा सिंचन योजनेतील जलाशयास काय म्हणतात?

A. नाथसागर
B. शिवाजीसागर
C. शंकरसागर
D. यापैकी काही नाही

1 Answer on “विष्णुपुरी उपसा सिंचन योजनेतील जलाशयास काय म्हणतात?”

Leave a Comment